Je bent niet de enige

In Nederland voelt 1 op de 12 jongens en 1 op de 8 meisjes zich niet uitsluitend aangetrokken tot andere geslacht. Bijna 5% van de jongeren weet niet zeker hoe ze zich moesten identificeren wat betreft gender (IHLIA 2021).

LHBTIQA+ jongeren hebben het niet altijd makkelijk. Ze worden bijvoorbeeld afgewezen door hun familie, verbergen hun genderidentiteit, krijgen te maken met geweld en lopen een grotere kans om dak- en thuisloos te worden.

Je genderidentiteit kan veel vragen oproepen. Soms wil je het liever wegstoppen en het er niet over hebben, maar het is juist goed om er met iemand over te praten. Bijvoorbeeld over dating en relaties, coming-out, transitie, discriminatie of het ontmoeten van anderen.

Mogelijke hulplijn(en)

Genderpraatjes

12-25 jaar
Chat, telefoon, email
Luisteren, praten, tips
Gratis hulp
Anoniem

Je genderidentiteit kan veel vragen oproepen. Soms wil je het liever wegstoppen en het er niet over hebben, maar het is juist goed om er met iemand over te praten. Je bent daar niet de enige in.

Switchboard

14-25 jaar
Chat, telefoon, email
Luisteren, praten, doorverwijzing
Gratis hulp
Anoniem

De overtuiging om man, vrouw of iets daarbuiten te zijn noemen we genderidentiteit. Meestal komt dit overeen met het toegewezen geslacht bij de geboorte. Ervaar je andere gevoelens?

Menu
Onderwerpen
Website sluiten