Voor ouders en verzorgers

Een jongere die hulp zoekt vindt die graag zo dicht mogelijk in de buurt: bij familie, vrienden of op school. Als ouder of verzorger wil je het liefst dat jouw kind bij jou terecht kan. Jij kunt daar veel in betekenen: het helpt bijvoorbeeld al als je de tijd neemt om (leuke) dingen met je kind te doen. Als ouder kun je duidelijkheid scheppen, warmte geven en ruimte bieden aan je kind om zelf te ontdekken wat werkt en wat niet.

Soms wil een jongere een vraag of probleem met anderen dan de mensen dichtbij bespreken. Er zijn professionals op school (zorgcoördinator, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, mentor), er zijn instanties in de buurt (wijkteam, jongerenwerk) én er zijn tal van online hulpbronnen. Maar hoe vinden jongeren daarin de weg?

Met Jongeren Hulp Online hebben we het aanbod van meer dan 20 (online) hulplijnen bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt. Op tal van onderwerpen en thema’s. Voor jongeren komt daardoor goede hulp binnen handbereik. De geboden hulp is betrouwbaar en vertrouwelijk. Medewerkers zijn getraind en de diensten zijn gratis.

Het helpt als jouw kind Jongeren Hulp Online kent. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor een klasgenoot of vriend die wellicht een helpende hand nodig heeft.

Help jij mee Jongeren Hulp Online meer bekendheid te geven? Bjjvoorbeeld door deze video over hulp zoeken te delen of een andere ouder of verzorger te tippen als je denkt dat de situatie er om vraagt.

Ps: ook als ouder twijfel je soms of heb je vragen. Kijk eens op Wat Ouders Willen Weten voor praktische infomatie voor ouders over school, opgroeien, opvoeding, veiligheid, etc. En bij de GroeiGids Ouderchat kun je dagelijks vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige over je kind.

Ouders
Menu
Onderwerpen
Website sluiten