Over de website

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon een keer je hart wilt luchten: bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 25 hulplijnen die je snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden. Via de chat, telefoon of email. Betrouwbaar en professioneel. 

De site is bedoeld om jongeren op weg te helpen in het makkelijk vinden van passende (online) hulp. Met het beantwoorden van een paar simpele vragen krijg je de keuze uit een of meer geschikte hulplijnen. En voorkom je dat je -al googelend- verdwaalt in het woud van instanties, hulpdiensten, websites en bedrijven.

De geboden ondersteuning verschilt: van het praten over je gevoelens met een vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoger is. Maar in alle gevallen zijn de aangesloten hulplijnen er om jou te helpen met een luisterend oor, deskundig advies en handige tips. 

En wist je dat je op veel plekken in Nederland ook gewoon kan binnenlopen met je vragen of problemen? Op onze inloopkaart staan meer dan 40 locaties waar jongeren langs kunnen komen voor een goed gesprek, even op adem te komen of met anderen wat leuks te doen.

En we herhalen het nog maar een keer: of het nou gaat om chatten, bellen of fysiek contact: de hulp die we op Jongeren Hulp Online samenbrengen is allemaal snel, anoniem en gratis. Heb je hulpvragen die je zo snel niet kwijt kan hier? Zoek dan contact met je huisarts, lokale GGD (Jeugdgezondheidszorg) of jeugdteam van je gemeente.

Over het initiatief

Jongeren Hulp Online is een initiatief van en Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid  Beide partijen zijn onafhankelijk en worden gefinancierd met publieke middelen.

Aanleiding voor het lanceren van de website is 2020 waren de toenemende psychische problemen en teruglopende mentale gezondheid van jongeren. 

Doel was om een vertrouwde plek te creëren waar jongeren op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot geschikte (online) hulp: snel, anoniem en gratis.

In 2021 is met ondersteuning van VWS in coronatijd de website verder doorontwikkeld. Hiervoor zijn middelen toegekend aan Sardes (de programmabeheerder van Alles is Gezondheid).

Over jongeren en hulp (achtergrond)

Belangrijke levensfase

De adolescentiefase (14-23 jaar) is een relatief kwetsbare periode. De invloed van ouders wordt minder en het loslaatproces naar zelfstandigheid ontvouwt zich. Jongeren lopen vaak tegen dingen aan in sociale relaties (on- en offline), bij hun studie en werk, op seksueel gebied, ze komen in aanraking met alcohol/drugs of lopen rond met spanning en stress. Daardoor komen psychische problemen in deze levensfase sneller naar boven: 75% van de psychische aandoeningen ontstaat voor het 25e levensjaar en het aandeel jongeren met psychische klachten stijgt al jaren.

Vroege hulp is van belang

Om een gezonde ontwikkeling en toekomst te realiseren is de juiste hulpverlening voor jongeren van groot belang. Wanneer je jongeren met psychische klachten zo vroeg mogelijk begeleidt en behandelt, zijn grotere problemen op latere leeftijd te voorkomen. Als hulp te laat komt, dan kunnen belangrijke stappen in de ontwikkeling verstoord raken. Helaas worden veel jongeren met problemen nog niet voldoende of tijdig geholpen. 60 tot 80% van de Nederlandse jongeren met emotionele- en gedragsproblemen in Nederland ontvangt geen hulp.

Formele hulp vaak brug te ver

Jongeren willen hun problemen bij voorkeur zelf oplossen. Als ze hulp zoeken bij mentale problemen, doen ze dat vaak bij vrienden, ouders of familie (informele hulp). Ze kiezen minder snel voor de formele hulp van bijvoorbeeld een huisarts of psycholoog. Schaamte, gebrek aan vertrouwen en stigma kunnen ook redenen zijn om de stap naar professionele hulp niet te zetten. Daarnaast is het vinden van passende ondersteuning lastig, bestaan er lange wachtlijsten en zijn jongeren vaak bang voor de kosten.

Online hulp

Online is voor jongeren een voor de hand liggende plek om informatie of hulp te zoeken. Online hulp (en e-health) is de afgelopen jaren in opmars. Er zijn steeds meer hulporganisaties en platforms. Samen bieden zij een divers en breed aanbod, waarvan de meerwaarde en behoefte ruimschoots aangetoond is. Online hulp is laagdrempelig en kan direct van groot belang zijn voor jongeren, maar ook als tussenstap fungeren voordat iemand offline hulp gaat zoeken.

Impact corona

De impact van corona leidde tot een behoorlijke toename van het gebruik van de diensten. Jongvolwassenen zijn door de coronamaatregelen hard getroffen. School, stage en sporten konden niet doorgaan, velen verloren hun (bij)baan en het sociale contact met leeftijdgenoten werd tot het minimum beperkt. De coronatijd maakte het extra zwaar voor jongeren die al last hadden van psychische klachten zoals somberheid, eenzaamheid, stress, onzekerheid of angsten.

Een gids naar online hulp

De behoefte aan online hulp is weliswaar vergroot door de coronatijd maar is ook van alle tijden. Het was een gemis dat er online nog geen plek was met een helder overzicht en toegang tot vertrouwde online hulplijnen voor jongeren. Om die reden is in de zomer van 2020 door Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid het (spontane) initiatief genomen voor www.jongerenhulponline.nl.

Over ons
Menu
Onderwerpen
Website sluiten