Over deze site

Voel je je gespannen, angstig of somber? Maak je je zorgen over school, familie of werk? Ben je eenzaam of verdrietig? Zit je met vragen over je liefdesleven of relatie?

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten, bij Jongeren Hulp Online vind je snel, anoniem en gratis hulp.

Deze website is bedoeld om je op weg te helpen in het direct vinden van passende (online) ondersteuning en te voorkomen dat je -al googelend- verdwaalt in het woud van instanties, hulpverleners, websites en bedrijven.

De organisaties die nu meedoen met Jongeren Hulp Online zijn: 

Bij elkaar dekken ze heel veel soorten problemen en vragen van jongeren en kinderen.

De ondersteuning van de aangesloten hulplijnen verschilt: van praten over je gevoelens met een getrainde vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoog is.

Maar in alle gevallen zijn ze er voor jou. Met een luisterend oor, praktische tips, adviezen en doorverwijzing.

En we herhalen het nog maar een keer: of het nou gaat om chatten, appen, mailen en bellen: de hulp die we op Jongeren Hulp Online samenbrengen is allemaal anoniem en gratis.

Voor hulpvragen die je zo snel niet kwijt kan bij de instanties op deze site, kun je contact zoeken met je huisarts, de lokale GGD (Jeugdgezondheidszorg) of jeugdteam van je gemeente.

Jongeren Hulp Online is een initiatief van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. Beide partijen zijn onafhankelijk en worden gefinancierd met publieke middelen.

In de tweede helft van 2021 gaan we met ondersteuning van VWS de site verder ontwikkelen. Hiervoor zijn middelen toegekend aan Sardes (programmabeheerder Alles is Gezondheid).

Meer informatie voor jongeren over corona, jongerenhulp en mentale gezondheid vind je op de site van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ook op de site van Jouw GGD vind direct betrouwbare informatie, tips en adviezen over allerlei vragen op het gebied van gezondheid voor jongeren.