Initiatiefnemers

Ingegeven door corona en omdat zo’n plek ontbreekt, is deze website is bedoeld om hulpzoekende jongeren op weg te helpen in het vinden van passende (online) ondersteuning en (eerste) hulp.

In juni 2020 waarschuwen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut al dat de coronacrisis voor meer psychische problemen ging zorgen. Mensen worden eenzaam, raken hun werk kwijt en gaan meer middelen gebruiken.

Ook jongeren zijn een risicogroep. Het contact met leeftijdgenoten is beperkt, school is weggevallen als vangnet, de nabije toekomst is onzekerder en corona maakt het extra zwaar als je -als jongere- al psychische klachten hebt.

Doel van website is het gemakkelijk toegankelijk maken van hulp die anoniem, gratis en online voor jongeren en kinderen beschikbaar is. Niet meer en niet minder. De organisaties die nu meedoen zijn:

De (online) ondersteuning van de aangesloten hulplijnen verschilt: van het chatten of praten over je gevoelens met een getrainde vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoog is. 

Jongeren Hulp Online is een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. De eerste stap is het samenbrengen van landelijke betrouwbare hulplijnen. Daarna investeren we in groter bereik, meer gebruik en betere vindbaarheid. 

  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg. Het NCJ streeft naar een wereld waarin alle kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Zowel fysiek als mentaal. Preventie biedt hierin meerwaarde. Om uiteindelijk zoveel mogelijk jongeren klaar te krijgen voor hun toekomst.
  • Alles is Gezondheid (AiG) is een programma en netwerk van 3.000 publieke en private partners dat bijdraagt aan de beweging naar een gezonder Nederland. AiG vindt het belangrijk dat jongeren fysiek en mentaal in balans zijn. Want dan is het gemakkelijker om gezonde keuzes te maken en voorkomen we psychische problemen en teveel stress.

In de tweede helft van 2021 gaan we met ondersteuning van VWS de site verder ontwikkelen. Hiervoor zijn middelen toegekend aan Sardes (programmabeheerder Alles is Gezondheid).